FAQ

ถั่วเหลือง non-gmo คือ เมล็ดถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการดัดแปลงทางพันธุกรรม

Organic หรือออร์แกนิค คือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวิธีเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการปลูกโดยไม่ให้มีการปนเปื้อนของสารเคมี
หรือวัตถุสังเคราะห์ในทุกขั้นตอน รวมถึงเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ตัดต่อทางพันธุกรรม เช่น ใช้ปุ๋ยที่ทำจากธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมีใดๆ
ในการปลูกและกำจัดศัตรูพืช มีการเตรียมหน้าดินด้วยวิธีธรรมชาติ นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคยังมีการควบคุม
จนถึงขบวนการแปรรูปโดยมีการปนเปื้อนของสารเคมีน้อยที่สุด

UHT เป็นกรรมวิธีฆ่าเชื้อด้วยความร้อนไม่ต่ำกว่า 133 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 วินาที บรรจุในภาชนะ
และสภาวะที่ปราศจากเชื้อ สามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิห้องได้นานโดยไม่เสื่อมเสีย

– นมถั่วเหลือง พาสเจอร์ไรส์ อายุสินค้าขึ้นกับรสชาติของผลิตภัณฑ์ สามารถดูวันผลิต-หมดอายุได้บนบรรจุภัณฑ์ และการเก็บรักษาต้องอยู่ที่อุณหภูมิแช่เย็นตลอดเวลา
– นมถั่วเหลือง ยูเอชที อายุสินค้า 10 เดือน สามารถจัดเก็บที่อุณหภูมิห้องได้

นมถั่วเหลือง พาสเจอร์ไรส์ จัดเก็บที่อุณหภูมิแช่เย็นตลอดเวลา (ประมาณ 2-6 องศาเซลเซียส)  นมถั่วเหลือง ยูเอชที สามารถจัดเก็บได้ที่อุณหภูมิห้อง

สินค้านมถั่วเหลืองทุกรสชาติของโทฟุซัง ทั้งแบบพาสเจอร์ไรส์และ UHT ไม่ใส่วัตถุกันเสีย

สินค้าที่มีจำหน่ายเฉพาะใน 7-11 จะเป็นสินค้าที่ผลิตจากถั่วเหลือง Non-GMO ซึ่งเป็นเมล็ดถั่วเหลืองที่ไม่ผ่านการดัดแปลงทางพันธุกรรม ส่วนสินค้าที่มีจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าจะเป็นสินค้าที่ผลิตจากถั่วเหลือง Organic ซึ่งใช้การปลูกโดยไม่ให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือวัตถุสังเคราะห์ในทุกขั้นตอน

เนื่องจากสินค้าผ่านการฆ่าเชื้อด้วยกระบวนการพาสเจอร์ไรส์และเป็นสินค้าคั้นสด ไม่ใส่วัตถุกันเสีย จึงต้องเก็บรักษาที่อุณหภูมิแช่เย็น (2-6 องศาเซลเซียส) เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์และป้องกันการเสื่อมเสียก่อนวันหมดอายุ

ผลิตภัณฑ์สามารถอุ่นด้วยไมโครเวฟได้ ซึ่งขอแนะนำ ดังนี้
วิธีอุ่นร้อนในไมโครเวฟ
1. บิดฝาเกลียวออกเล็กน้อย หรือเปิดฝา ก่อนนำเข้าไมโครเวฟ
2. อุณหภูมิในการอุ่นแบบขวด คือ ไมโครเวฟทั่วไป (1300 วัตต์) อุ่น 45-60 วินาที

เนื่องจากนมถั่วเหลือง รสจืด เนื่องจากไม่ใส่น้ำตาล จึงมีความเข้มข้นของนมถั่วเหลืองมากกว่ารสหวานน้อย ทำให้มีปริมาณสารอาหารจากถั่วเหลือง เช่น โปรตีนและไขมันที่เพิ่มขึ้น ทำให้พลังงานมากกว่า
นมถั่วเหลืองสูตรหวานน้อย มีความเข้มข้นของนมถั่วเหลืองมากกว่าสูตรหวานปกติค่ะ จึงอาจทำให้มีปริมาณโซเดียมที่พบโดยธรรมชาติของถั่วเหลืองมากกว่า
เนื่องจากนมถั่วเหลืองของเราไม่ผสมนมผง จึงไม่มีส่วนผสมของเคซีน
ผลิตภัณฑ์ High protein ตราโทฟุซัง ไม่ได้มีการผสมเวย์โปรตีน (โปรตีนจากนมโค) โดยสินค้าของเราใช้วัตถุดิบโปรตีนสกัดจากพืช (มีโปรตีนสกัดจากข้าว และโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง)
สารอาหารน้ำตาลที่ตรวจพบคือน้ำตาลโดยธรรมชาติที่มาจากถั่วเหลือง โดยไม่ได้ใส่น้ำตาลเพิ่มในสูตร

สามารถประกอบอาหารได้ ขึ้นกับความร้อนและระยะเวลาที่ใช้ แต่ทั้งนี้สารอาหารไม่น่าหายไปทั้งหมด แต่อาจจะลดลงถ้าให้ความร้อนสูงและนาน

โดยปกติ สินค้าที่ผ่านการฆ่าเชื้อแบบพาสเจอร์ไรส์ จำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ที่ 2-6 องศาเซลเซียสตลอดเวลา ดังนั้น หากสินค้าบางขวดเกิดการเบียงเบนของอุณหภูมิจัดเก็บ/ขนส่ง ก็อาจทำให้มีปัญหาการเสื่อมเสียก่อนวันหมดอายุได้ ซึ่งอาจเกิดขึ้นเฉพาะสินค้าบางขวดเท่านั้น
สามารถทานได้ โดยทุกรสชาติสินค้าของโทฟุซังได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาล
สาเหตุคาดว่าเกิดจากการขัดกันของเกลียวขวดและฝา ทำให้ในสินค้าบางขวดฝาเปิดยาก

นมถั่วเหลือง กับน้ำเต้าหู้ เป็นสินค้าประเภทเดียวกัน      โดยนมถั่วเหลืองจะเป็นชื่อในการเรียกสินค้าอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้
ใช้ในการระบุชื่อสินค้าที่ผ่านการควบคุมขององค์การอาหารและยา (อย.) ส่วนน้ำเต้าหู้เป็นชื่อแบบเข้าใจง่าย  ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายของผู้บริโภค

ในส่วนของผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลืองสามารถทานได้ แต่ขออนุญาตแนะนำให้คุณลูกค้าปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการ และทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

การดื่มน้ำเต้าหู้จะช่วยในเรื่องให้ผิวพรรณที่ดี เนื่องจากตามธรรมชาติน้ำเต้าหู้จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจน (hormone estrogen)
ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเพศหญิง ที่สามารถช่วยผิวพรรณได้ ทั้งนี้ นอกจากจะได้ในเรื่องผิวพรรณที่ดีแล้ว ยังได้ประโยชน์จากโปรตีนในน้ำเต้าหู้ด้วย

หากสินค้ามีปัญหาสามารถแจ้งได้ที่ Call Center โทร. 081 987 0795 และทาง Facebook Inbox ของ Tofusan (www.facebook/tofusan)